אחריות חברתית

חברת אלקטו גליל קיבלה על עצמה לבצע תהליך מתמשך של שיפור מתמיד בכל תחומי פעילותה במטרה להבטיח את קיומה והתפתחותה, תוך חיזוק יחסי הגומלין עם קהל מחזיקי העניין. כבסיס לשיפור מתמיד, מופעלת מערכת ניהול האיכות הכוללת פעולות טכניות ומנהלתיות המוגדרות ומתוכננות בכל תחומי העבודה במפעל, כולל בטיחות, איכות סביבה ואחריות חברתית. מדיניות המפעל מכוונת להתאמה לתקנים ISO9001 ,ISO13485, AS9100 ת"י 10000, ת"י 18001 ותקן ISO-14001 תוך עמידה בחוקים, תקנות ודרישות המשרדים הממשלתיים הישימים, כולל תנאי בטיחות, גהות ואיכות סביבה נאותים.
הנהלת החברה תגדיר מדדים ותציב מטרות מדידות לתהליכים הרלוונטיים בארגון, כבסיס לשיפור מתמיד. (בין המטרות ניתן לציין: מדידה וניתוח של נתוני שביעות רצון לקוחות, שביעות רצון עובדים, מדדים סביבתיים, מדדי בטיחות וכדומה). מדיניות האיכות, היעדים והמטרות יסקרו תקופתית במסגרת סקרי ההנהלה ויותאמו למציאות המשתנה בהתאם לצורך.
הארגון והקהילה- חברת אלקטו גליל הממוקמת בפריפריה, פועלת בלב הקהילה ותורמת תרומה רבה לתעסוקה באזור, תוך העסקת עובדים מכל תחומי החברה כולל עובדים בעלי צרכים מיוחדים.
סביבת עבודה וזכויות עובדים – החברה פועלת תוך הקפדה על זכויות העובדים ושיפור מתמיד של סביבת עבודתם תוך ניטור מדדים הקשורים לסביבת העבודה (רמת תאורה, טמפרטורת סביבה וכדומה)
זכויות אדם ואזרח - החברה דוגלת בשוויון הזדמנויות ומונעת אפליה תוך התנהלות בהתאם לקוד האתי, המתייחס לכלל בעלי העניין בחברה (לקוחות, ספקים, קהילה, עובדים, רשויות).
סביבה - חברת אלקטו גליל מחויבת לצמצום ההשפעות הסביבתיות על ידי איתור וטיפול בסיכונים סביבתיים. החברה משקיעה משאבים רבים (הן ארגוניים והן כספיים) על מנת לצמצם את ההשפעה על הסביבה.
מעגל חיי המוצר או השירות - מוצרי החברה מיוצרים תוך התחשבות בשימוש במשאבי סביבה, שמירה על הסביבה, בטיחות העובדים והמשתמשים.
שיווק וצרכנות - פרקי הקוד האתי כוללים התייחסות להוגנות בשיווק ומכירות ומניעת ניגוד עניינים עם לקוחות, ספקים ומתחרים. הפרסומים של אלקטו גליל יהיו מדויקים ואמינים. ההשתתפות במכרזים וניהול המו"מ יהיה הוגן ועל פי החוקים המקובלים. החברה תקפיד על ניסוח מדויק של חוזיה והצעותיה ותקפיד על מילוי ההבטחות שבחוזים ובהצעות אלו. בכל קשר עם גורמים בחו"ל תקפיד החברה על כיבוד החוקים והמנהגים של המדינה איתה מתקיים הקשר ובתנאי שאינם סותרים את חוקי מדינת ישראל.
אתיקה בניהול - חברת אלקטו גליל מקיימת הלכה למעשה קוד אתי אשר נוסח ומועבר לעובדים דרך פרסום על גבי לוחות מודעות ובמסגרת הדרכות שוטפות.
ממשל תאגידי או ארגוני – החברה נתונה לפיקוח מתמיד על התנהלותה המסחרית באמצעות גורם חיצוני.
שקיפות ודיווחיות – אלקטו גליל תנהל את הקשרים עם לקוחותיה ושותפיה העסקיים באמצעות עובדיה המוסמכים לכך, בהגינות, בשקיפות, יושר ואמון.


שיתוףהמומחים של Electo Galil ישמחו לסייע לך! התקשר או מלא את פרטיך:

let_us_help_you