מחלקת רכש

מחלקת הרכש באלקטו גליל עוסקת ברכש קטלוגי,רכש ע"פ רשימת חומרים מאושרת וע"פ רשימת חומרים של הלקוח.


מנהל הרכש נושא באחריות לאיכות המוצרים הנרכשים,חומרי גלם לרבות אלה הנרכשים ממקורות המוכתבים על ידי הלקוחות.
מחלקת הרכש מנהלת רשימת יצרנים/ספקים מאושרת – Q.V.L ורשימת פריטים מאושרת – Q.P.L

על פי הנדרש,מחלקת הרכש מבצעת את התהליכים המיוחדים אצל ספקים המאושרים על ידי הלקוח.

מנהל הרכש מבצע סקירה תקופתית לגבי ביצועי הספקים/יצרנים.סקירות אלה משמשות בסיס להערכת הספק/יצרן.

נספח האיכות להזמנת רכש הינו חלק בלתי נפרד מההזמנה עצמה ומגדיר את תנאי ההזמנה

media

שיתוףהמומחים של Electo Galil ישמחו לסייע לך! התקשר או מלא את פרטיך:

let_us_help_you